"DĚLÁME DO VČEL"

Co udělat pro založení a vedení včelařského kroužku?

 Přihláška člena včelařského kroužku                                  Evidenční list včelařského kroužku

 Směrnice o činnosti včelařských kroužků                            Kontaktní údaje vedoucích VK 

 Interní informace pro členy a vedoucí VK 

Bez malé administrativy to nejde

 • včelařský kroužek je kolektivním členem ČSV a jeho členové mají všechna práva člena svazu bez povinnosti platit členské příspěvky
 • členové kroužku jsou zahrnuti do pojištění členů ČSV uzavřeného s Českou pojišťovnou
 • kroužek má nárok na finanční podporu ČSV podle směrnice „Podpora včelařských kroužků mládeže“ (Včelařství č. 11 - 1998)
 • vedoucí vyplní  „Evidenční list včelařského kroužku“ ve dvojím vyhotovení a do 30.11. je odešlou  na RV ČSV, Křemencova 8, 115 24  Praha. EL musí být potvrzený zřizovatelem.
  Je nezbytné, aby byly dodrženy předpisy a pravidla pro členskou evidenci, hospodaření a chov včel stanovené státem a ČSV. Při plnění těchto povinností je vždy nápomocen výbor základní organizace.

Důležité pomůcky na včelnici

Obsah lékárničky na včelnici

 1. Čísla první pomoci
  • ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
  • POLICIE 158
  • HASIČI 150
  • MĚSTSKÁ POLICIE 156
 2. Pinzeta na vytahování žihadel
 3. Pinzeta obyčejná
 4. Škrtidlo široké
 5. Čpavek ředěný 8%
 6. Čistý líh 60% nebo hypermangan
 7. Mast - Gel po bodnutí hmyzem
 8. ZIRTEC nebo HISMANAL
 9. PREDNISON
 10. CALCIUM 500mg nebo 1000mg
 11. Jodová tinktura
 12. Vata, leukoplasti
 13. Peroxid vodíku
 14. Obinadlo tlakové a obvaz
 15. V neposlední řadě také káva a čaj

Základní nouzové prostředky

 1. Ochranné brýle
 2. Ochranné rukavice
 3. Dezinfekční mýdlo

 

 

 1. Hasící přístroj CO2

 

 1. Sekera
 2. Lopata
 3. Nádoba s pískem

Tento článek probíhá úpravou za spolupráce lékárny a lékařky, mějte prosím trpělivost.

Kde a jak získat mladé adepty včelařství?

 • ve školách
 • v přírodovědných kroužcích
 • mezi ochránci přírody
 • náborem pro zájmové kroužky DDM
 • účastí v místních, regionálních a celostátních soutěžích
 • pořádáním přednášek a besed
 • prohlídkami včelnic
 • ochutnávkami medu a potravin včelí produkty obsahující
 • zkouškami dovedností – např. výrobou svíček ze včelího vosku, značením trubců, atd.

   

Ukázka včel v pozorovacím úle dětem ze ZŠ

Ochutnávka medů

Beseda pro ZŠ na včelařské výstavě

Výroba svíček na výstavě

Vyhledávání

Kdo může být zřizovatelem včelařského kroužku mládeže?

 • základní organizace Českého svazu včelařů
 • základní nebo střední škola
 • domy dětí a mládeže
 • obecně prospěšné společnosti
 • jiné neziskové organizace

 

Při zakládání kroužku doporučujeme spolupracovat se základní organizací svazu. Jde nejen o odbornou pomoc, ale i o to, že včelaření je prací se zvířaty a podléhá tedy zákonu o veterinární péči.

Zřizovatelé mohou být dva, ZO ČSV + např. ZŠ. Je to ovšem dvojí práce při evidenci majetku, inventarizaci apod. Je tedy potřeba si svého zřizovatele řádně vybrat.

Kroužek musí mít vedoucího     a kdo jím může být?

Věřte, že práce vedoucího kroužku je velmi rozmanitá: psycholog, pedagog, včelař, biolog, výtvarník, tvůrce web stránek, fotograf, diplomat, truhlář, lakýrník, zdravotník...a hlavně!!! člověk s láskou k dětem i ke včelkám a přírodě kolem nás vůbec.  K tomu všemu kamarád a zároveň autorita. Zdá se Vám to mnoho funkcí na jednoho člověka? Nebojte se, zvládnout se to dá, o tom vás přesvědčí mnozí vynikající vedoucí, kteří obětavě tuto práci dělají již několik let....

Co nabízí ČSV vedoucím?

 •  2x ročně se vedoucí schází na seminářích, které jsou doplněné "dílničkami". Zde se prakticky učí, např. jak pracovat s problémovými dětmi, opakují si mikroskopování, navzájem se učí vše, čím by mohli obohatit činnosti  kroužků. 
 • dostávají zde CD a DVD, pracovní listy, atlasy rostlin a pod.
 •  každý registrovaný kroužek dostává pak poštou pravidelně časopis Včelařství a Odborné včelařské překlady

Komise pro práci s mládeží pak připravuje další vzdělávání vedoucích kroužků... VÍCE ZDE

VZOROVÝ PLÁN PRÁCE VK

05.11.2013 10:06

Přípravy na schůzku

Přípravy na každou schůzku jsou velmi důležitou...
05.11.2013 10:02

Celoroční plán práce

Každý vedoucí by si měl na začátku školního...
02.08.2008 19:08

Jak na mladé včelaře?

Jak na mladé včelaře? Autor: Martin Kříž ...