"DĚLÁME DO VČEL"

CELOSTÁTNÍ AKCE A AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA DĚTI A MLÁDEŽ V OBLASTI VČELAŘSTVÍ V ROCE 2017

 

CELOSTÁTNÍ AKCE V ČESKÉ REPUBLICE:

 • v seznamu jsou uvedeny akce a aktivity, které mají celostátní charakter. Do nich jsou zapojováni mladí zájemci o včelaření z řad laické veřejnosti ačlenové včelařských kroužků (bez ohledu na jejich zřizovatele).

Medové snídaně

 • (Ministerstvo zemědělství) - celoročně

Celostátní setkání včelařských kroužků – ROJENÍ

 • (VČELÍ STRÁŽ, z.s.) – 30. 7. - 3. 8. 2017

Letní táborová škola

 • (SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky) – 2. - 16. 7. 2017

Mezinárodní setkání  „náctileté“ včelařské mládeže

 • (VČELÍ STRÁŽ, z.s., ICYB, z.s.) – 16. - 22. 5. 2017

Letní škola včelaříků

 • (ZO ČSV Frýdek-Místek, z.s.) – 8.- 17. 7. 2017

Mezinárodní dobrovolnický workcamp

 • (ZO ČSV Frýdek-Místek, z.s.) – 1.-17.7.2017

Mezinárodní setkání včelařské mládeže ROJENÍ-SWARMING

 • (VČELÍ STRÁŽ, z.s., ICYB, z.s.) – 16. - 22. 5. 2017

Celostátní seminář začínajících a aktivních vedoucích včelařských kroužků

 • (VČELÍ STRÁŽ, z.s.) – 20. -22. 10. 2017

Celostátní seminář vedoucích včelařských kroužků

 • (SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky) – leden 2017, říjen 2017

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE:

 • seznam soutěží, které mají společný jednotící prvek – včelařství, včely, hmyzí opylovatele.
 •  Do jednotlivých soutěží se zapojují mladí zájemci o včelařství, přírodu i ochranu přírody.

Celostátní soutěž ZLATÁ VČELA

 • ( ČSV, z.s., SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky) – celoročně

Celostátní výtvarná soutěž O POHÁR VČELKY MÁJI

 • (VČELÍ STRÁŽ, z.s.) – celoročně

Celostátní soutěž PŘÍRODA KOLEM NÁS

 • (SOUV-VVC,o.p.s. Nasavrky) – celoročně

Celostátní fotografická soutěž MEDfoto

 • (VČELÍ STRÁŽ, z.s.) – celoročně

Celostátní soutěž O PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ

 • (MZe, VČELÍ STRÁŽ, z.s., ČSV, z.s.) – celoročně 

Celostátní vědomostní soutěž RISK-ZISK.CZ

 • (VČELÍ STRÁŽ, z.s.)  - celoročně

Celostátní výtvarná soutěž VŠUDE SAMÁ VČELA

 • (SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky) – celoročně

Celostátní soutěž HMYZÍ HOTEL

 • (VČELÍ STRÁŽ, z.s.) – celoročně

Celostátní soutěž PO STOPÁCH VČEL

 • (DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem) – celoročně

Celostátní soutěž VČELÍ LOUKA

 • (VČELÍ STRÁŽ, z.s.) – celoročně

 

MEZINÁRODNÍ AKCE V ZAHRANIČÍ:

 • Česká republika je čelním iniciátorem mezinárodních aktivit včelařské mládeže ve světě.
 • Podílí se nejenom na koordinaci mezinárodních aktivit, ale i při organizaci významných akcí.

Mezinárodní setkání včelařské mládeže - IMYB , Anglie

 • (ICYB, z.s., VČELÍ STRÁŽ, z.s.) – 6.- 9. 7. 2017

Mezinárodní setkání vedoucích včelařských kroužků v Německu

 • (VČELÍ STRÁŽ, z.s., ICYB,z.s.) – září 2017

 

VZDĚLÁVACÍ A METODICKÉ MATERIÁLY:

 • Oblast práce se včelařskou mládeží trpí absencí kvalitních vzdělávacích a metodických materiálů.
 • Nově vznikající materiály vychází z tradic a zkušeností včelařských odborníků, ale jsou zkušenými vedoucími včelařských kroužků přizpůsobovány dnešní mládeži a využívají aktuálních metod a postupů.
 • Vzniklé materiály budou distribuovány včelařským kroužkům, nebo umístěny na webové stránky k volnému využití všem zájemcům.
 • Některé z materiálů budou přeloženy do anglického jazyka a volně nabídnuty prostřednictvím webových stránek i mezinárodním zájemcům.

E-learningový kurz MLADÝ VČELAŘ 

 • (VČELÍ STRÁŽ, z.s., Mladí včelaříci, z.s.) – říjen 2017

Metodické listy „VČELAŘÍCI“

 • (VČELÍ STRÁŽ, z.s.,Mladí včelaříci, z.s. ) – listopad 2017

Metodický video-seriál „VČELAŘÍCI“

 • (VČELÍ STRÁŽ, z.s.) –  září 2017

Manuál mezinárodní spolupráce

 • (VČELÍ STRÁŽ, z.s., ICYB, z.s.) – srpen 2017

 

POZNÁMKA:

 • V závorce je vždy na prvním místě uvedena organizace, která tuto akci či aktivitu realizuje jako hlavní organizátor. Na dalších místech v závorce je uveden případný spoluorganizátor.

 

 

 

Vyhledávání

NĚKTERÉ Z AKCÍ FINANČNĚ ČI MATERIÁLNĚ PODPORUJÍ: