"DĚLÁME DO VČEL"

SEZNAM nejdůležitějších celostátních a mezinárodních akcí a aktivit zaměřených na včelařskou mládež pro rok 2017 naleznete - ZDE.

KDO A JAK MŮŽE ZALOŽIT KROUŽEK VČELAŘSKÉ MLÁDEŽE (KVM)

V roce 2020 pracovalo v ČR cca 200 kroužků včelařské mládeže.

 

Z nichž cca 95 VKM má jiného zřizovatele, než ČSV, z.s.

 

Včelařský kroužek mládeže může v České republice založit KAŽDÁ právnická osoba . Stává se tím tzv. zřizovatelem KVM a jeho činnost řídí podle svých představ, pravidel a nařízení. Každý zřizovatel sám odpovídá za činnost a dodržování (hlavně bezpečnostních a veterinárních) zákonů, předpisů a norem. KVM se MŮŽE a NEMUSÍ nechat zařadit do seznamu včelařských kroužků vedených Českým svazem včelařů, z.s. Toto případné zařazení do seznamu ČSV,z.s. se realizuje prostřednictvím některé ZO ČSV,z.s. která kroužek zanese do svého Centráního informačního systému (CIS) jako kolektivního člena ČSV,z.s. Kroužek tak získává práva, ale i povinnosti člena ČSV,z.s.. Takto evidovaný KVM se pak MUSÍ řídit také (kromě předpisů svého zřizovatele) předpisy a pravidly ČSV,z.s..

 

 PŘEHLED VČELAŘSKÝCH KROUŽKŮ MLÁDEŽE V ČR A NA SLOVENSKU najdete ZDE

KVM evidované ČSV,z.s.

 • včelařský kroužek může být kolektivním členem ČSV,z.s. a jeho členové mají všechna práva člena svazu bez povinnosti platit členské příspěvky
 • členové kroužku jsou zahrnuti do pojištění členů ČSV,z.s. uzavřeného s Českou pojišťovnou
 • kroužek má nárok na finanční podporu ČSV,z.s. podle směrnice „Podpora včelařských kroužků mládeže“ (Včelařství č. 11 - 1998)
 • vedoucí vyplní  „Evidenční list včelařského kroužku“ ve dvojím vyhotovení a do 15.10. je odešlou  na RV ČSV, Křemencova 8, 115 24  Praha. EL musí být potvrzený zřizovatelem.
  Je nezbytné, aby byly dodrženy předpisy a pravidla pro členskou evidenci, hospodaření a chov včel stanovené státem a ČSV. Při plnění těchto povinností je vždy nápomocen výbor základní organizace.

Důležité pomůcky na včelnici

Obsah lékárničky na včelnici

 1. Čísla první pomoci
  • ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
  • POLICIE 158
  • HASIČI 150
  • MĚSTSKÁ POLICIE 156
 2. Pinzeta na vytahování žihadel
 3. Pinzeta obyčejná
 4. Škrtidlo široké
 5. Čpavek ředěný 8%
 6. Čistý líh 60% nebo hypermangan
 7. Mast - Gel po bodnutí hmyzem
 8. ZIRTEC nebo HISMANAL
 9. PREDNISON
 10. CALCIUM 500mg nebo 1000mg
 11. Jodová tinktura
 12. Vata, leukoplasti
 13. Peroxid vodíku
 14. Obinadlo tlakové a obvaz
 15. V neposlední řadě také káva a čaj

VZOROVÝ PLÁN PRÁCE VK

05.11.2013 10:06

Přípravy na schůzku

Přípravy na každou schůzku jsou velmi důležitou...
05.11.2013 10:02

Celoroční plán práce

Každý vedoucí by si měl na začátku školního...
02.08.2008 19:08

Jak na mladé včelaře?

Jak na mladé včelaře? Autor: Martin Kříž...

Kde a jak získat mladé členy kroužku včelařské mládeže?

 • ve školách
 • v přírodovědných kroužcích
 • mezi ochránci přírody
 • náborem pro zájmové kroužky DDM
 • účastí v místních, regionálních a celostátních soutěžích
 • pořádáním přednášek a besed
 • prohlídkami včelnic
 • ochutnávkami medu a potravin včelí produkty obsahující
 • zkouškami dovedností – např. výrobou svíček ze včelího vosku, značením trubců, atd.

   

Ukázka včel v pozorovacím úle dětem ze ZŠ

Výroba svíček na výstavě

  

Vyhledávání

  

Kdo může být zřizovatelem kroužku mladých včelařů?

Včelařský kroužek musí mít vždy svého zřizovatele právnickou osobnost - např.:

 • základní nebo střední škola
 • domy dětí a mládeže
 • obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženská sdružení
 • spolek či neziskové organizace
 • organizační složka ČSV, z.s.
 • jiná právnická osoba

 

Kroužek musí mít vedoucího     a kdo jím může být?

Věřte, že práce vedoucího kroužku je velmi rozmanitá: psycholog, pedagog, včelař, biolog, výtvarník, tvůrce web stránek, fotograf, diplomat, truhlář, lakýrník, zdravotník...a hlavně!!! člověk s láskou k dětem i ke včelkám a přírodě kolem nás vůbec.  K tomu všemu kamarád a zároveň autorita. Zdá se Vám to mnoho funkcí na jednoho člověka? Nebojte se, zvládnout se to dá, o tom vás přesvědčí mnozí vynikající vedoucí, kteří obětavě tuto práci dělají již několik let....

PODMÍNKY na osobu vedoucího včelařského kroužku si vždy stanovuje jeho zřizovatel.