"DĚLÁME DO VČEL"

OSTATNÍ SPOLKY PRACUJÍCÍ SE VČELAŘSKOU MLÁDEŽÍ

Kromě celostátně působícího spolku VČELÍ STRÁŽ,z.s. se v České republice věnuje práci se včelařskou mládeží a propagaci včelařství mezi mladou generací ještě několik dalších spolků a organizací. 

CELOSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ AKCE A AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA DĚTI A MLÁDEŽ V OBLASTI VČELAŘSTVÍ V ROCE 2017

 

CELOSTÁTNÍ AKCE V ČESKÉ REPUBLICE:

  • v seznamu jsou uvedeny akce a aktivity, které mají celostátní charakter. Do nich jsou zapojováni mladí zájemci o včelaření z řad laické veřejnosti ačlenové včelařských kroužků (bez ohledu na jejich zřizovatele).

Medové snídaně (Ministerstvo zemědělství) - celoročně

Celostátní setkání včelařských kroužků – ROJENÍ (VČELÍ STRÁŽ, z.s.) – 30. 7. - 3. 8. 2017

Letní táborová škola (SOUV-VVC,o.p.s. Nasavrky) – 2. - 16. 7. 2017

Mezinárodní setkání  „náctileté“ včelařské mládeže (VČELÍ STRÁŽ,z.s., ICYB,z.s.) – 16. - 22. 5. 2017

Letní škola včelaříků (ZO ČSV Frýdek-Místek) – 8.- 17. 7. 2017

Mezinárodní dobrovolnický workcamp  (ZO ČSV Frýdek-Místek, z.s.) – 1.-17.7.2017

Mezinárodní setkání včelařské mládeže ROJENÍ-SWARMING (VČELÍ STRÁŽ,z.s., ICYB,z.s.) – 16. - 22. 5. 2017

Celostátní seminář vedoucích včelařských kroužků (SOUV-VVC,o.p.s. Nasavrky) – leden 2017, říjen 2017

Celostátní seminář začínajících vedoucích včelařských kroužků (VČELÍ STRÁŽ, z.s.) – listopad 2017

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE:

  • seznam soutěží, které mají společný jednotící prvek – včelařství, včely, hmyzí opylovatele.
  •  Do jednotlivých soutěží se zapojují mladí zájemci o včelařství, přírodu i ochranu přírody.

Celostátní soutěž ZLATÁ VČELA ( ČSV, z.s., SOUV-VVC,o.p.s. Nasavrky) – celoročně

Celostátní výtvarná soutěž O POHÁR VČELKY MÁJI (VČELÍ STRÁŽ, z.s.) – celoročně

Celostátní soutěž PŘÍRODA KOLEM NÁS (SOUV-VVC,o.p.s. Nasavrky) – celoročně

Celostátní soutěž O PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ (MZe, VČELÍ STRÁŽ, z.s., ČSV, z.s.) – celoročně

Celostátní výtvarná soutěž VŠUDE SAMÁ VČELA (SOUV-VVC,o.p.s. Nasavrky) – celoročně

Celostátní soutěž HMYZÍ HOTEL (VČELÍ STRÁŽ, z.s.) – celoročně

Celostátní soutěž PO STOPÁCH VČEL (DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem) – celoročně

Celostátní soutěž VČELÍ LOUKA (VČELÍ STRÁŽ, z.s.) – celoročně

 

MEZINÁRODNÍ AKCE V ZAHRANIČÍ:

  • Česká republika je čelním iniciátorem mezinárodních aktivit včelařské mládeže ve světě.
  • Podílí se nejenom na koordinaci mezinárodních aktivit, ale i při organizaci významných akcí.

Mezinárodní setkání včelařské mládeže - IMYB , Anglie (ICYB,z.s., VČELÍ STRÁŽ, z.s.) – 6.- 9. 7. 2017

Mezinárodní setkání vedoucích včelařských kroužků v Německu (VČELÍ STRÁŽ, z.s., ICYB,z.s.) – září 2017

 

VZDĚLÁVACÍ A METODICKÉ MATERIÁLY:

  • Oblast práce se včelařskou mládeží trpí absencí kvalitních vzdělávacích a metodických materiálů.
  • Nově vznikající materiály vychází z tradic a zkušeností včelařských odborníků, ale jsou zkušenými vedoucími včelařských kroužků přizpůsobovány dnešní mládeži a využívají aktuálních metod a postupů.
  • Vzniklé materiály budou distribuovány včelařským kroužkům, nebo umístěny na webové stránky k volnému využití všem zájemcům.
  • Některé z materiálů budou přeloženy do anglického jazyka a volně nabídnuty prostřednictvím webových stránek i mezinárodním zájemcům.

E-learningový kurz MLADÝ VČELAŘ  (VČELÍ STRÁŽ, z.s., Mladí včelaříci,z.s.) – říjen 2017

Metodické listy „VČELAŘÍCI“ (VČELÍ STRÁŽ, z.s.,Mladí včelaříci,z.s. ) – listopad 2017

Metodický video-seriál „VČELAŘÍCI“ (VČELÍ STRÁŽ,z.s.) –  září 2017

Manuál mezinárodní spolupráce (VČELÍ STRÁŽ, z.s., ICYB,z.s.) – srpen 2017

 

POZNÁMKY:

  • V závorce je na prvním místě uvedena organizace, která uvedenou akci či aktivitu realizuje jako hlavní organizátor. Na dalších místech v závorce je uveden případný spoluorganizátor.