"DĚLÁME DO VČEL"

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, z.s.

Český svaz včelařů je občanským sdružením, jehož členy jsou chovatelé včel (fyzické i právnické osoby) a příznivci včelařství. Tento obor lidské činnosti patří mezi nejstarší na Zemi.

Český svaz včelařů je registrován na Ministerstvu vnitra České republiky od 22. června 1990 pod č.j. VSP/1-1463/90-R.

Český svaz včelařů má kolem 46 tisíc členů. Toto množství představuje 98 procent všech včelařů v naší republice. Česká republika tak patří mezi státy s nejvyšší organizovaností chovatelů včel na světě.

Čeští organizovaní včelaři chovají zhruba půl milionu včelstev. To je 97 procent celkového počtu včelstev evidovaných na území České republiky.

Mezi hlavní úkoly Českého svazu včelařů patří péče o růst odborné a společenské úrovně členů, působení na mládež a její získávání pro chovatelskou činnost, spolupráce se zákonodárnými a výkonnými státními orgány, vládními institucemi a nevládními organizacemi za účelem zajišťování legislativních kroků a dalších aktivit vedoucích k podpoře oboru včelařství, výzkumu, dobrého zdravotního stavu včelstev, opylovací funkce včel jako nenahraditelné přírodní aktivity a ochrany zdrojů snůšky. Veškerá činnost svazu se řídí stanovami, které jsou jeho základním programovým dokumentem.

Český svaz včelařů je ve světě velmi uznáván za vynikající výsledky dosažené v oblasti zajišťování zdraví včelstev a za propracovanou metodiku jednotného preventivního postupu proti šíření nemocí včel.

Český svaz včelařů je členem dvou mezinárodních sdružení. Jsou jimi Apimondia (světová federace včelařských organizací) a Apislavia (federace evropských včelařských organizací z východoevropských a podunajských zemí).

Znak Českého svazu včelařů je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví jako ochranná známka. Úřad chrání i název Český svaz včelařů a jeho zkratku ČSV.

 

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU VČELAŘSTVÍ

 Časopis přináší odborné materiály z oboru včelařství a zpravodajské články o činnosti Českého svazu včelařů. Svým obsahem přispívá k rozvoji oboru a komunikace mezi chovateli včel. Formou vnitřních příloh upozorňuje čtenáře na aktuální změny v legislativní oblasti týkající se činnosti včelařů. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Včelařství je jediné periodikum obsahově orientované na daný obor, má při šíření informací ve směru k odborné i široké laické veřejností nezastupitelné místo.


Včelařství vychází měsíčně v nákladu 50 tisíc výtisků.

Periodikum je členskou výhodou Českého svazu včelařů. Nedá se tedy koupit v prodejní síti. Pokud máte zájem o odebírání časopisu, staňte se členy některé ze základních organizací ČSV. Při jejich výběru vám rádi poradíme na telefonním čísle 224 934 082 (Květuše Burdová, vedoucí oddělení členské evidence). Nemusíte mít při tom ani jedno jediné včelstvo. Ke členství v ČSV stačí váš upřímný zájem o obor včelařství.
Logotyp časopisu Včelařství je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví jako ochranná známka.

STATISTIKA VČELAŘŮ A VČELSTEV V ROCE 2008 - 2016

2016 POČET VČELAŘŮ POČET ZIMOVANÝCH VČELSTEV
1 - 5 VČELSTEV 18 433 65 827
6 - 10 VČELSTEV 15 319 118 747
11 - 15 VČELSTEV 6 617 85 026
16 - 30 VČELSTEV 7 366 159 242
31 - 100 VČELSTEV 3 534 158 522
101 - 150 VČELSTEV 158 20 017
        NAD 150 VČELSTEV 109 29 261

CELKEM

51 536

636 642

 

2015 POČET VČELAŘŮ POČET ZIMOVANÝCH VČELSTEV
1 - 5 VČELSTEV 19 566 67 661
6 - 10 VČELSTEV 14 177 109 542
11 - 15 VČELSTEV 5 909 75 850
16 - 30 VČELSTEV 6 570 141 973
31 - 100 VČELSTEV 3 088 137 064
101 - 150 VČELSTEV 126 15 853
        NAD 150 VČELSTEV 107 28 591

CELKEM

49 543

576 534

 

2014 POČET VČELAŘŮ POČET ZIMOVANÝCH VČELSTEV
1 - 5 VČELSTEV     18 461     66 895
6 - 10 VČELSTEV    14 482   113 755
11 - 15 VČELSTEV    6 181 81 047
16 - 30 VČELSTEV 6 648 144 851
31 - 100 VČELSTEV 3 053       136 252
101 - 150 VČELSTEV   102 12 796
        NAD 150 VČELSTEV 118   32 454

CELKEM

49 045

588 060

 

2013 POČET VČELAŘŮ POČET ZIMOVANÝCH VČELSTEV
1 - 5 VČELSTEV 18 725 65 188
6 - 10 VČELSTEV 13 844 106 613
11 - 15 VČELSTEV 5 820 75 073
16 - 30 VČELSTEV 6 185 133 524
31 - 100 VČELSTEV 2 707 115 036
101 - 150 VČELSTEV 118 14 599
        NAD 150 VČELSTEV 106 27 104

CELKEM

47 505

537 137

 

2012 POČET VČELAŘŮ POČET ZIMOVANÝCH VČELSTEV
1 - 5 VČELSTEV 18 531 64 996
6 - 10 VČELSTEV 13 864 106 640
11 - 15 VČELSTEV    5 595    72 294
16 - 30 VČELSTEV    6 030 130 334
31 - 100 VČELSTEV    2 644   113 517
101 - 150 VČELSTEV 103   12 269
        NAD 150 VČELSTEV 110   28 073

CELKEM

46 877

528 123

 

2011 POČET VČELAŘŮ POČET ZIMOVANÝCH VČELSTEV
1 - 5 VČELSTEV 17 047 60 519
6 - 10 VČELSTEV 14 041 108 314
11 - 15 VČELSTEV 6 042 77 362
16 - 30 VČELSTEV 6 468 139 162
31 - 100 VČELSTEV 2 894 124 214
101 - 150 VČELSTEV 111 13 672
        NAD 150 VČELSTEV 120 29 721

CELKEM

46 723

552 964

 

2010 POČET VČELAŘŮ POČET ZIMOVANÝCH VČELSTEV
1 - 5 VČELSTEV 17 179 60 422
6 - 10 VČELSTEV 13 622 104 917
11 - 15 VČELSTEV 5 670 72 938
16 - 30 VČELSTEV 6 001 128 897
31 - 100 VČELSTEV 2 616 111 453
101 - 150 VČELSTEV 105 13 075
        NAD 150 VČELSTEV 100 25 625

CELKEM

45 293

517 327

 

2009 POČET VČELAŘŮ POČET ZIMOVANÝCH VČELSTEV
1 - 5 VČELSTEV 17 973 60 534
6 - 10 VČELSTEV 13 257 101 498
11 - 15 VČELSTEV 5 459 70 144
16 - 30 VČELSTEV 5 503 119 004
31 - 100 VČELSTEV 2 348 100 821
101 - 150 VČELSTEV 87 10 651
        NAD 150 VČELSTEV 141 23 694

CELKEM

44 768

486 346

 

2008 POČET VČELAŘŮ POČET ZIMOVANÝCH VČELSTEV
1 - 5 VČELSTEV 19 423 65 225
6 - 10 VČELSTEV 12 750 96 159
11 - 15 VČELSTEV 4 972 64 243
16 - 30 VČELSTEV 5 140 109 316
31 - 100 VČELSTEV 2 050 87 600
101 - 150 VČELSTEV 83 10 329
        NAD 150 VČELSTEV 83 19 519

CELKEM

44 501

452 391

 

Vyhledávání

Český svaz včelařů, z. s. 

Křemencova 8

115 24 Praha 1

 tel.: 224 934 082
fax: 224 934 478

e-mail: info@vcelarstvi.cz

www.vcelarstvi.cz

IČO: 00 44 32 39

 

 

ÚSTŘEDNA:
tel.: 222 934 082


SEKRETÁŘKA TAJEMNÍKA:
tel.: 224 934 478
fax: 224 934 478
e-mail: chvojkova@vcelarstvi.cz


EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ:
tel.:  224 934 206
fax: 224 934 206
e-mail: tuzarova@vcelarstvi.cz


ODBORNÉ ODDĚLENÍ:
tel.: 224 934 971
e-mail: lnenicka@vcelarstvi.cz


PRÁVNÍ ODDĚLENÍ:
tel.: 224 930 767
e-mail: machova@vcelarstvi.cz


KNIHOVNA:
tel.: 224 934 082

linka 24
e-mail: knihovna@vcelarstvi.cz


VČELAŘSKÁ PRODEJNA A BISTRO ČSV, s. r. o.
tel.:  224 934 344
fax: 224 934 344
e-mail: vcel.prod@tiscali.cz