"DĚLÁME DO VČEL"

Českého svazu ochránců přírody - VČELAŘÍCI

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Včelaříci

Adresa sídla ZO:   Vladislavova 248
  269 01 Rakovník
IČ:   074 23 675
Statutární zástupce (předseda):   Jiří Cafourek
Kontakty pro veřejnost:   telefon: 604 739 121
  e-mail: vcelarici@email.cz

 

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době máme cca 7000 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě "jen" mají rádi přírodu. Za sebou máme již více než 35. let činnosti; ČSOP byl založen na podzim roku 1979.