"DĚLÁME DO VČEL"

VČELÍ STRÁŽ

Nezisková organizace VČELÍ STRÁŽ vznikla v roce 2008 s cílem propagovat včelařství mezi laickou veřejností. Její aktivity se cíleně zaměřují především na děti a mládež. Kromě širokého spektra svých informačních a propagačních akcí je také zřizovatelem včelařského kroužku mládeže RAKOvčelaříci , který sídlí a pracuje v Rakovníku. S kroužkem VYŠEHRADSKÝCH VČELAŘÍKŮ úzce spolupracuje již od jeho vzniku v roce 2008.

Ve dnech 2. - 6. července 2022 organizoval spolek VČELÍ STRÁŽ,z.s. Mezinárodní setkání včelařské mládeže IMYB 2022Do Prahy přijeli zástupci včelařské mládeže ze 13 zemí. Akce se účastnili také "včelaříci" ze 17 českých kroužků včelařské mládeže. Fotografie z akce lze vidět ZDE

Všichni účastníci IMYB 2022 

děkují 

za finanční podporu, která umožnila konání tohoto Setkání. 

V pondělí 13.6.2022 pořádal spolek VČELÍ STRÁŽ,z.s. v zasedacím sále Senátu parlamentu ČR Slavnostní setkání organizací pracujících s mládeží v oblasti ochrany přírody. Akce se účastnilo 102 zástupců ze 74 spolků, organizací a institucí. Na místě bylo oceněno 33 jednotlivců i kolektivů. Akce proběhla pod záštitou (a v přítomnosti) předsedy Senátu pana Miloše Vystrčila. Fota z akce ZDE nebo ZDE.

KLUB STŘEŠNÍCH VČELAŘŮ - více najdete ZDE

V České republice se včeličkám věnuje přibližně 50.000 včelařů. Jen malé procento z nich si však vybralo pro svá včelstva stanoviště umístěné na některé z mnoha střech bytových nebo nebytových budov. Tento typ včelaření má svoje výhody i nevýhody. Ale ti, kteří se mu věnují, jsou přesvědčeni, že výhody převažují! Se svými zkušenostmi se rádi dělí s ostatními střešními včelaři a proto se několik z nich rozhodlo založit tento neformální klub - KLUB STŘEŠNÍCH VČELAŘŮ. Hlavním posláním klubu bude (vedle již zmiňovaných výměn zkušeností) propagovat včelařství a speciálně tento typ včelaření mezi laickou, ale i včelařskou veřejností. Existují ještě stovky střech, které se k včelaření nabízejí!!!

Albert Einstein Projekt VČELÍ LOUKA nabízí včelám zdravou, kvalitní a pestrou potravu.

Albert Einstein údajně řekl: "Pokud vymřou VČELY, zbývají lidem čtyři roky života". Pravděpodobně nikdo z nás nechce, aby příroda  začala jeho prognózu ověřovat. A přesto dnes včelám (tedy i lidstvu) hrozí čím dál více nebezpečí. Působení pesticidů, kontaminace chemickými látkami, genetické poruchy, virové infekce, dopady klimatických změn, negativní účinky geneticky modifikovaných rostlin nebo vliv elektromagnetického zaření emitovaného telekomunikačními vysílači - to vše může mít vliv. Ověřeným negativním faktorem je výživová nedostatečnost často způsobená jednostranou včelí potravou.

 

 

Za podpory Ministerstva zemědělství realizuje VČELÍ STRÁŽ projekt "MIKROVČELY". Pro 45 včelařských kroužků mládeže (výběr provede organizátor z VKM přihlášených do soutěže O PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ) to bude znamenat získání nového MIKROSKOPU a soupravy pro přípravu preparátů. Spolu s metodickými listy tak získají nové možnosti obohatit svoji kroužkovou činnost. Výběr VKM, proškolení a předání mikroskopů proběhne v září - listopadu 2014.

 

První MIKROSKOPY byly předávány vybraným KVM v Brně dne 18. 10. 2014 - více fotografií ZDE

SEZNAM nejdůležitějších celostátních a mezinárodních akcí a aktivit zaměřených na včelařskou mládež v roce 2017 naleznete - ZDE.

MIKROVČELY - a další projekty VČELÍ STRÁŽE

Vyhledávání

oficiální logo VČELÍ STRÁŽE

webové stránky VČELÍ STRÁŽE - ZDE

ADOPTUJ SI VČELU

je mimořádný projekt, který nabízí každému osvícenému člověku možnost přímé pomoci konkrétním včelám. Stačí si jen vybrat DRUH ADOPCE a MÍSTO umístění svojí konkrétní pomoci. STAŇTE SE I VY "VIRTUÁLNÍM VČELAŘEM"

ZLATÁ VČELA - MEDOJEDI 2014

OFICIÁLNÍ ZÁŠTITU NAD SOUTĚŽÍ ZLATÁ VČELA 2014 PŘEVZAL MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ ING. MARIAN JUREČKA

a   MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR

Celostátní kolo soutěže ZLATÁ VČELA pro kategorii studentů SŠ a SOU, proběhlo ve dnech 8.-10.5.2014 v Praze. Fotografie ZDE

VČELÍ STRÁŽ spolu s kroužkem včelařské mládeže VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI zorganizovala 22. 5.B 2014 v rámci mezinárodního dne včelařství mimořádnou akci. Ve velkém sále Kongresového centra v Praze se sešlo přes 700 mladých žáků a studentů (ZŠ a SŠ), kteří zde shlédli včelařským odborníkem živě komentovaný dokumentární film More Than Honey (Více než med) a následně si podiskutovali s přítomnými hosty. Nad akcí převzal záštitu ministr zemědělství ing. Marian Jurečka a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.