"DĚLÁME DO VČEL"

VČELÍ STRÁŽ

Nezisková organizace VČELÍ STRÁŽ vznikla v roce 2008 s cílem propagovat včelařství mezi laickou veřejností. Její aktivity se cíleně zaměřují především na děti a mládež. Kromě širokého spektra svých informačních a propagačních akcí je také zřizovatelem včelařského kroužku mládeže RAKOvčelaříci , který sídlí a pracuje v Rakovníku. S kroužkem VYŠEHRADSKÝCH VČELAŘÍKŮ úzce spolupracuje již od jeho vzniku v roce 2008.

SEZNAM nejdůležitějších celostátních a mezinárodních akcí a aktivit zaměřených na včelařskou mládež v roce 2017 naleznete - ZDE.

KLUB STŘEŠNÍCH VČELAŘŮ - více najdete ZDE

V České republice se včeličkám věnuje přibližně 50.000 včelařů. Jen malé procento z nich si však vybralo pro svá včelstva stanoviště umístěné na některé z mnoha střech bytových nebo nebytových budov. Tento typ včelaření má svoje výhody i nevýhody. Ale ti, kteří se mu věnují, jsou přesvědčeni, že výhody převažují! Se svými zkušenostmi se rádi dělí s ostatními střešními včelaři a proto se několik z nich rozhodlo založit tento neformální klub - KLUB STŘEŠNÍCH VČELAŘŮ. Hlavním posláním klubu bude (vedle již zmiňovaných výměn zkušeností) propagovat včelařství a speciálně tento typ včelaření mezi laickou, ale i včelařskou veřejností. Existují ještě stovky střech, které se k včelaření nabízejí!!!

Albert Einstein Projekt VČELÍ LOUKA nabízí včelám zdravou, kvalitní a pestrou potravu.

Albert Einstein údajně řekl: "Pokud vymřou VČELY, zbývají lidem čtyři roky života". Pravděpodobně nikdo z nás nechce, aby příroda  začala jeho prognózu ověřovat. A přesto dnes včelám (tedy i lidstvu) hrozí čím dál více nebezpečí. Působení pesticidů, kontaminace chemickými látkami, genetické poruchy, virové infekce, dopady klimatických změn, negativní účinky geneticky modifikovaných rostlin nebo vliv elektromagnetického zaření emitovaného telekomunikačními vysílači - to vše může mít vliv. Ověřeným negativním faktorem je výživová nedostatečnost často způsobená jednostranou včelí potravou.

 

 

MIKROVČELY - a další projekty VČELÍ STRÁŽE

Za podpory Ministerstva zemědělství realizuje VČELÍ STRÁŽ projekt "MIKROVČELY". Pro 45 včelařských kroužků mládeže (výběr provede organizátor z VKM přihlášených do soutěže O PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ) to bude znamenat získání nového MIKROSKOPU a soupravy pro přípravu preparátů. Spolu s metodickými listy tak získají nové možnosti obohatit svoji kroužkovou činnost. Výběr VKM, proškolení a předání mikroskopů proběhne v září - listopadu 2014.

 

První MIKROSKOPY byly předávány vybraným KVM v Brně dne 18. 10. 2014 - více fotografií ZDE

Vyhledávání

oficiální logo VČELÍ STRÁŽE

webové stránky VČELÍ STRÁŽE - ZDE

ADOPTUJ SI VČELU

je mimořádný projekt, který nabízí každému osvícenému člověku možnost přímé pomoci konkrétním včelám. Stačí si jen vybrat DRUH ADOPCE a MÍSTO umístění svojí konkrétní pomoci. STAŇTE SE I VY "VIRTUÁLNÍM VČELAŘEM"

ZLATÁ VČELA - MEDOJEDI 2014

OFICIÁLNÍ ZÁŠTITU NAD SOUTĚŽÍ ZLATÁ VČELA 2014 PŘEVZAL MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ ING. MARIAN JUREČKA

a   MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR

Celostátní kolo soutěže ZLATÁ VČELA pro kategorii studentů SŠ a SOU, proběhlo ve dnech 8.-10.5.2014 v Praze. Fotografie ZDE

VČELÍ STRÁŽ spolu s kroužkem včelařské mládeže VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI zorganizovala 22. 5.B 2014 v rámci mezinárodního dne včelařství mimořádnou akci. Ve velkém sále Kongresového centra v Praze se sešlo přes 700 mladých žáků a studentů (ZŠ a SŠ), kteří zde shlédli včelařským odborníkem živě komentovaný dokumentární film More Than Honey (Více než med) a následně si podiskutovali s přítomnými hosty. Nad akcí převzal záštitu ministr zemědělství ing. Marian Jurečka a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

ROJENÍ 2015 - již nyní se připravuje celostátní setkání kroužků včelařské mládeže 2015. Více ZDE

VČELAŘÍCI, ROJENÍ