"DĚLÁME DO VČEL"

Mladí včelaříci, z.s.

Mladí včelaříci, z. s. je spolek, jehož základním posláním je prohlubování environmentálního vzdělání obyvatel zejména dětí a mládeže, účinná propagace včelařství a užší spolupráce mezi včelařskými kroužky v rámci okresů, krajů či v rámci mezinárodní spolupráce.

Adresa:

Mladí včelaříci, z.s.
Bartošovice 135, 742 54 Bartošovice

E-mail:                                                     web: https://mladivcelarici.webnode.cz/
mladi-vcelarici@seznam.cz

Vyhledávání

Cíle a poslání

 • rozvoj práce s mládeží a neformálního environmentálního vzdělávání
 • aktivní spolupráce na akcích krajského, celostátního a mezinárodního charakteru v oblasti environmentální vzdělávání
 • přispět ke smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže
 • aktivní propagace včelařství
 • podpora:
 • aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a využívání nových technologií zejména v oblasti environmentální vzdělávání
 • naplňování cílů Koncepce podpory mládeže
 • aktivit zahrnující přeshraniční spolupráci, a to zejména projektů prohlubující oblast environmentálního vzdělávání obyvatel zejména dětí a mládeže
 • spolupráce mikroregionů
 • environmentální osvěty a podpory obyvatel zejména dětí a mládeže
 • zdravého životního stylu a aktivního způsobu života
 • aktivit vedoucí ke zlepšení stavu krajiny a životního prostředí
 • aktivit vedoucí ke zlepšení obnovy lesního hospodářství a zdrojů včelí pastvy
 • integrace osob se zdravotním postižením
 • mezigeneračního pochopení a soužití
 • aktivit vedoucí k minimalizaci rizikových jevů spojených se závislostním a patologickým chováním obyvatel zejména dětí a mládeže