"DĚLÁME DO VČEL"

Celoroční plán práce

05.11.2013 10:02

Každý vedoucí by si měl na začátku školního roku sednout a připravit si CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE. Pomůže Vám zkoordinovat práce ve včelstvech a výuku dětí, usnadní vám přípravy na jednotlivé schůzky, Vaše výuka bude mít správný směr, nebude chaotickou změtí spousty pro děti nových a nic neříkajících informací. Vždy však dbejte hesla Jana Ámose Komenského: OD JEDNODUCHÉHO KE SLOŽITĚJŠÍMU.

My nabízíme tuto variantu velmi zdařilého plánu práce od dlouholetého ved. kroužku, přítele Oldřicha Suchoradského:

 

Celoroční plán práce včelařského kroužku

 1. Srpen:
 2. schůzka: Podněcování včelstev
 3. schůzka: Klasifikace včelstev – podněcování
 4. schůzka: Úprava sedliště včelstev, zakrmování
 1. Září:
 2. schůzka: Zahájení výuky, přijetí nových členů
 3. schůzka: Příprava roztoků, zakrmování, výměny matek
 4. schůzka: Zrození včely, zakrmování
 5. schůzka: Včelí rodina, úprava plodišť, vložení podložek
  Praxe: nácvik držení dýmáku a dýmání, držení a obracení plástů
 1. Říjen:
 2. schůzka: Jaké záznamy vedeme o včelách, příprava fumigace
 3. schůzka: Zimník a kožich, uteplení včelstev na zimu
 4. schůzka: Význam včel pro přírodu a člověka
 5. schůzka: Včelí příbytek – historie vývoje úlů
  Praxe: nácvik otvírání úlů, rozebírání včelího díla
 1. Listopad:
 2. schůzka: Kam postavit úly – seznámit se s výběrem vhodného stanoviště
 3. schůzka: Poznáváme tělo včely medonosné, důležité tělní orgány včel
 4. schůzka: Nepřátelé včel
 5. schůzka: Vosk – stavební materiál včel
  Praxe: síření včelího díla, desinfekce plástů formalínem
 1. Prosinec:
 2. schůzka: Med, druhy medu, upotřebení, ochutnávka
 3. schůzka: Výživa včel
 4. schůzka: Včely a teplo
 5. schůzka: Co dělají včely v zimě
  Praxe: co zajímavého jsi četl v časopise Včelařství
 1. Leden:
 2. schůzka: Včelařství v českých zemích – historie a současnost
 3. schůzka: Nemoci včel
 4. schůzka: Jak se včely dorozumívají
 5. schůzka: Co potřebují včely k úspěšnému rozvoji
  Praxe: poslech včelstva v úlu, kontrola klidu ve včelíně
 1. Únor:
 2. schůzka: Pomůcky a potřeby pro včelaření
 3. schůzka: V úle začíná nový život
 4. schůzka: Pyl a jeho význam v životě včel
 5. schůzka: Celoroční včelařský provozní plán
  Praxe: odběr vzorků /mrtvolek/ včel k vyšetření, desinfekce okolí česna
 1. Březen:
 2. schůzka:Vývoj včel
 3. schůzka: Proč chováme jen silná včelstva a jak je získáváme
 4. schůzka: Dnešní obydlí včel, nejpoužívanější typy úlů ve včelařské praxi
 5. schůzka: Pastva včel, role včel v udržení a rozvoji kulturní krajiny
  Praxe: Jarní podmet včelstva, ošetřování a podněcování
 1. Duben:
 2. schůzka: Proč a jak podněcujeme včely
 3. schůzka: Včelí zákon
 4. schůzka: Rojení včel
 5. schůzka: Kolik včelstev uživí pozemky naší obce, města
  Praxe: jarní prohlídka včelstev, příprava mezistěn
 1. Květen:
 2. schůzka: Přísun včelstev k zemědělským kulturám – kočování
 3. schůzka: Instinkty včel
 4. schůzka: Propagace včelařské činnosti a včel
 5. schůzka: Začíná hlavní snůška
  Praxe: kočování se včelstvy - příprava, potřeby
 1. Červen:
 2. schůzka: Co s nalezeným rojem
 3. schůzka: Medobraní
 4. schůzka: Jak připravujeme oddělek, umělý roj – smetenec
 5. schůzka: Jak si vychováme mladou včelí matku
  Praxe: nácvik hledání matky, odběr medných plástů

Prázdninová činnost

 1. Červenec – srpen:
 2. schůzka: Příprava včelstev na zimu
 3. schůzka: Měření včelstev – plodu a zásob
 4. schůzka: podletní dodání letních zásob

Každá výše uvedená schůzka, zvláště ta, při které budou mladí včelaři provádět praktické činnosti, musí obsahovat seznámení se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejen se včelstvy. Před každou praktickou činností musí být s dětmi probrán teoretický úvod pro její snazší zvládnutí.

Vyhledávání