"DĚLÁME DO VČEL"

Kroužek mladých včelařů při SLŠ Hranice

Včelařský kroužek, je již nedílnou součástí zájmové činnosti na SLŠ Hranice. Každoročně v kroužku pracuje 25-27 žáků.  Normovaný stav je do deseti včelstvech. V minulém školním roce se kroužku dařilo a produkce medu včetně zpracování a prodeje zaměstnancům SLŠ za režijní cenu byla 150 kg. Ale to není hlavním účelem tohoto kroužku. Hlavním cílem je produkovat každoročně mladé včelaře a včelařky v rámci našich absolventů. Kromě podpory ze strany vedení školy máme podporu i u základní organizace ČSV Hranice. Kroužek se schází pravidelně čtyři hodiny v týdnu během celého roku. O práci v kroužku je vedena stručná agenda. Za dlouholetou činnost jsme dokonce dostali Čestné uznání od Okresního výboru ČSV Přerov. Po letošní kruté zimě jsme měli 50% úhyn včel. Přesto nás to nezlomilo   a   neodradilo   od   další práce   a   k dnešnímu   dni   máme devět včelstev a vše jsme stihli do hlavní snůšky medu. V tomto roce jsme vyzkoušeli i odchování kvalitních matek. Podařilo se. Jinak je práce kroužku velmi rozmanitá , daří se osvětová činnost (naučná tabule v arboretu, nástěnky, plakáty, svíčky s logem naší školy atd.), účastníme se každoročně soutěže Zlatá včela v Přerově. V letošním roce jsme obsadili první a druhé místo v kategorii starších žáků. 1. července se někteří členové kroužku zúčastní odborného zájezdu základní organizace ČSV Hranice na Vsetínsko. I když skloubit náročnou výuku s prací kroužku nebývá vždy jednoduché, zatím jsme vše zvládli. Každému zájemci (zájemkyni) a příznivci (příznivkyni) jsou dveře ve včelařském kroužku otevřeny.

 

Včelařství na Střední lesnické škole v Hranicích:

Včelařství na  SLŠ v Hranicích má dlouholetou tradici. Výchova  včelařů probíhala již v době mého studia na této škole / t.j. 1968  - 1972 / a do dnešní doby je jeho nedílnou součástí. Vzhledem k tomu, že jsme jedinou školou tohoto typu na celé Moravě, je propagace včelařství  velmi důležitá pro výchovu  nových, mladých včelařů. Každoročně od nás odcházejí nejenom absolventi, ale i noví nadějní včelaři, kteří se dále v praxi starají o další rozvoj včelařství po  celé Moravě. Každý rok se o tuto činnost zajímá 25 až 30 žáků i žákyň. Někteří z nich si pořizují vlastní včelstva v místě svého bydliště a jsou přijímáni jako noví členové v rámci ZO ČSV již během studia.

Střední lesnická škola  Hranice tuto činnost podporuje jak morálně, tak i materiálně. Škola pod vedením p. ředitele Ing.Miroslava Kutého vytváří optimální podmínky pro práci včelařů. Můžeme používat školní dílnu, školní arboretum, školní vozidlo atd. Kromě toho máme zázemí i v ZO ČSV Hranice, která rovněž tuto činnost na naší škole maximálně podporuje.  Účastníme se odborných zájezdů, soutěže ZLATÁ  VČELA, kde se umisťujeme na předních místech.  Za veškerou tuto činnost jsme byli oceněni čestným uznáním od OV  ČSV  Přerov.

Máme 10 včelstev. Včelaříme v nástavkových úlech a na prvním místě není jen produkce medu, ale hlavně klademe důraz na  osvojení si základních dovedností při práci se včelstvy. V zimním období se věnujeme přípravě na sezónu  a  prohlubování odborných teoretických znalostí. Odebíráme  časopis Včelařství a od ZO ČSV Hranice dostáváme i odborné včelařské překlady.

Nevyhýbáme se ani osvětové činnosti. Ve škole máme včelařskou nástěnku. Na chodbách jsou vystaveny propagační plakáty. Vyrábíme i vánoční svíčky s logem školy , propolisovou tinkturu , vánoční ozdoby atd. Ve školním arboretu jsme vytvořili propagační včelařskou tabuli a hned opodál jsme umístili včelstva. Arboretum navštěvují jak základní školy, tak i další návštěvníci a všem zajišťujeme odborný výklad. Na škole studuje  360 žáků a asi by se nenašel žádný, který by nevěděl o této činnosti. Přes náročnost denního studia se nám daří včelařskou činnost zvládat, i když času je stále méně.

Práce ve včelstvech je náročná a nedá se ošidit. To učíme i naše žáky. A kdo propadne kouzlu včelaření, je navždy náš a už mu není pomoci.
Je to hlavně důležité v dnešní době, kdy mladých, aktivních včelařů je nedostatek a i počet včelstev klesá.
Jsem rád, že mohu tuto činnost  koordinovat na naší škole a je pravdou, že do toho dávám i kus včelařského srdce.

Ing. Vladimír  Rolinc
vedoucí kroužku

 

Vyhledávání

KONTAKTNÍ ADRESA:

ing. Vladimír ROLINC

Nová 1301, Hranice, 753 01

mobil: 603 523 901

email: rolinc@slshranice.cz

Zřizovatel:

Střední lesnická škola Hranice

Hranice