"DĚLÁME DO VČEL"

Kroužek mladých včelařů při SLŠ Hranice

Včelařský kroužek při SLŠ Hranice vede od roku 2015 ing. Marek Šuba, který plynule navázal na činnost ing. Vladimíra Rolince, dnes již spokojeného důchodce. Kroužek má sídlo v budově Střední lesnické školy na ulici Jurikova 588 v Hranicích v dílně v přízemí nové budovy školy. Členy kroužku jsou převážně žáci Střední lesnické školy Hranice v počtu 10 - 20 dle aktuálního zájmu.

Do roku 2016 kroužek obhospodařoval 2 stanoviště včel, a to v arboretu SLŠ a na školním polesí ve Valšovicích. V arboretu se věnujeme 4 včelstvům, na školním polesí máme umístěno 6 včelstev. Od loňského roku má kroužek 4 včelstva v kamenolomu Hrabůvka.

Rok 2016 byl pro kroužek zlomový v tom, že začala spolupráce Střední lesnické školy se společností Českomoravský štěrk, a.s. Tato spolupráce je stvrzena smlouvou o spolupráci na projektu Medová výsypka – podpora mladých včelařů a včelaření v kamenolomu Hrabůvka. Projekt má 2 fáze, veřejnost je o této akci pravidelně informována prostřednictvím článků v místním tisku, časopisu Včelařství a Školství Olomouckého kraje a příspěvků v elektronických médiích. V první fázi se žáci SLŠ účastnili biologické rekultivace výsypky dle návrhu žákyně Lenky Kešelákové. Tato část započala v dubnu 2016 výsadbou skupin dřevin a výsevem travin na výsypce o výměře 0,95 ha, a pokračovala údržbou a doplňováním výsadby v létě a na podzim. Péče o plochu bude pokračovat i v dalších letech. Druhou fází projektu bylo umístění včelstev na plochu Medové výsypky.

Na jaře 2016 zakoupil Českomoravský štěrk, a.s. 4 úly za účelem osazení včelstvy a umístění na Medovou výsypku. V jarním období provedli členové kroužku základní ošetření dřevěných částí úlů nátěrem. V červnu 2016 provedli žáci 3. třídy základní školy 1. Máje Hranice výzdobu úlů v rámci dopolední výuky. Během malování měli žáci možnost seznámit se s včelařskými pomůckami a životem včel. V průběhu léta pak byly oddělky umístěny do prostoru rekultivované výsypky.

Díky daru společnosti Českomoravský štěrk, a.s. bylo možno zakoupit nové včelařské vybavení a pomůcky (včelařské kukly, nerezová nádoba a síto k vytáčení medu, čeřící nádoba, desinfekční prostředek na úly, strůpkové folie, mateří mřížky, odvíčkovací vidličky).

V roce 2020 jsme si, s pomocí dotace, pořídili nerezový elektrický čtyřrámkový zvratný medomet, což jsme ocenili především v době covidové, kdy se žáci nemohli účastnit práce v kroužku a vše zůstalo na zaměstnancích školy.

 

 

Vyhledávání

KONTAKTNÍ ADRESA:

Ing. Marek Šuba

(Jurikova 588, 753 01 Hranice)

suba@slshranice.cz

mob. 737 966 077

Zřizovatel:

Střední lesnická škola Hranice

Hranice