"DĚLÁME DO VČEL"

Oblastní kolo setkání mladých včelařů Královéhradeckého kraje v Dubenci u Dvora Králové n. L. 8.5.2009

      Základní škola v Dubenci ,  za podpory místních včelařů a řady sponzorů zorganizovala výtečně Oblastní kolo setkání mladých včelařů Královéhradeckého kraje. V bohatém celodenním programu se ve znalostech z včelaření utkali žáci a žákyně 4 kroužků kraje. Jejich úroveň prověřil písemný test a 4 stanoviště ověřující praktické dovednosti: v poznávání rostlin, včelařských pomůcek, technické dovednosti při sestavení rámků a mikroskopování. Z 22 účastníků v mladší kategorii zvítězila Veronika Šebková z pořádající školy, před Vlastou Víchovou z kroužku při ZŠ Kopidlno a Janem Leblochem z kroužku při ZŠ v Bernarticích.  Ve starší kategorii a hlavním vítězem setkání se stal Miroslav Novotný z Dubence, který tak obhájil své loňské prvenství z Kopidlna. Úspěch pořádající školy potrhla svým 2. – 4. místem Denisa Antonínová, Zuzana Hloušková a Vilém Charvát. Soutěž vzorně připravili a za podpory vedoucích dalších zúčastněných kroužků p. Antonína Erbena z Běchar a Josefa a Zbyňka Maxových z Kopidlna, s přehledem dirigoval učitel místní školy ing. Ladislav Provazník, technicky ji zabezpečili Eduard a Rostislav Marek, předseda ZO ČSV Dvůr Králové n. L. přítel Josef Holub. Poděkování za pochopení a podporu patří řediteli školy Mgr. Aleši Malému a kolektivu kuchařek, které připravily účastníkům výborný oběd.

 V odpoledním společensko - sportovním odpoledni, se účastníci přesunuli do Jaroměře-Josefova, kde je čekala prohlídka katakomb v historické pevnosti. Samotný závěr, před opékání m buřtů, obstaraly dvě hromové rány z historického kanonu.

O.Suchoradský, ved. kroužku ZŠ Kopidlno