"DĚLÁME DO VČEL"

Oblastní kolo v Sedlčanech

Setkání mladých včelařů v Sedlčanech 22. 4. 2009

Organizováním letošního setkání mladých včelařů ze středních Čech byla pověřena ZO ČSV v Sedlčanech, která ji uspořádala ve spolupráci s 1. ZŠ Sedlčany 22. 4. 2009.

Soutěže se zúčastnilo 36 dětí z 10 ZO Středočeského kraje. Obě kategorie psaly vědomostní test, pracovaly s mikroskopem, určovaly včelařsky významné rostliny a posledním úkolem bylo poznávání včelařského nářadí a pomůcek.

V kategorii mladších (4.-6. třídy) zvítězil Jan Kučera z Vlašimi, druhé místo Michal Syrový, třetí byl Jan Březina, oba ze Všetat. V kategorii starších (7. – 9. třída) účastníci z Vlašimi obsadili 1.-3. místo. Tomáš Kučera na prvním místě a Jan Vrba na místě druhém postupují do republikového kola.

Vítězové obou kategorií obdrželi poháry, které věnoval starosta města Ing. J. Burian, všichni účastníci byli obdarováni propagačními materiály ZO ČSV a Infocentra města Sedlčany, a pro seznámení s historií  našeho regionu, byla pro ně uspořádaná prohlídka Městského muzea.

Účastníci s organizováním soutěže byli spokojeni a těší se na další setkání.

 

Za ZO ČSV Sedlčany Mgr. Jiří Papáč, předseda a Mgr. Jaroslav Němeček, vedoucí VKM.