"DĚLÁME DO VČEL"

Včelařský kroužek při ZŠ Běchary

…byl založen na jaře roku 2008. Stalo se tak v době, kdy v obci zemřel poslední aktivní včelař, přítel Jaroslav Chaloupský.  V té době navštívil pan Antonín Erben, včelař ze sousedních Židovic,  t.č. předseda ZO ČSV Kopidlno místní málotřídní školu a domluvil se s ředitelkou Mgr. Evou Kaprálovou na založení zájmového včelařského kroužku při této škole. S podporou se setkal i na vedení obce, které kroužku zakoupilo nové úly a do začátku i první včelstvo. Kroužek navštěvují chlapci a děvčata mladšího školního věku, do 5. třídy ZŠ.  Ke schůzkám se scházejí každé pondělí odpoledne ve škole.  Včelnici se 4 úly mají jen pár kroků od školy, na pozemku místního mysliveckého spolku. Poprvé se představili na oblastním kole soutěže Zlatá včela v květnu 2008 v Kopidlně.  Spoluúčastnili se včelařské dílny v rámci festivalu Jičín město pohádky v září 2008, kde učili zájemce z řad dětí vyrábět voskové svíčky z mezistěn. Odbornou podporu má kroužek v organizaci včelařů v Kopidlně. Ta jako jediná má pod patronátem nejen kroužek v Běcharech, ale i další při ZŠ v Kopidlně.  Mladí včelaři z Běchar se chystají na oblastní kolo Zlaté včely v Dubenci 8. května 2009 a na Okresní včelařský den, který se uskuteční 20. června 2009 v sousedních Židovicích.

Členové kroužku poprvé na své včelnici v Běcharech.

vlevo-před Vánocemi na kopidlenském náměstí nabízeli mladí včelaři své svíčky a léčivý propolis

vpravo-Na festivalu Jičín město pohádky v září 2008

Vyhledávání

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Antonín Erben
Židovice 1
507 32 Kopidlno
Telefon: 493 551 348
E-mail: nenahlášeno
Zřizovatel: ZŠ a MŠ Běchary

Běchary