"DĚLÁME DO VČEL"

Včelařský kroužek při SZŠ Přerov

 

1.7. 2005 došlo ke sloučení SŠZe Přerov se SOuZ Lipník nad Bečvou, název obou sloučených škol je
Střední škola zemědělská Přerov,
má 2 pracoviště v areálu Přerov, Osmek 47.

Naše škola by měla být spojena s přírodou a má opravdu jednu výhodu : je obklopena zelení.

Příjemná ( pokud neprší ) je cesta do školy historickým a nyní renovovaným parkem Michalov.

Vzadu za školní budovou uvidíme prohánějící se koně a za nimi chráněný lužní les Žebračku.

I v areálu školy je mnoho krásných stromů, můžete se na ně podívat na následujících fotkách.

Můžete začít odtud procházkou okolí naší školy.

 

Včelařský kroužek:

  • škola vlastní 3 úly (3 včelstva)
  • má základní vybavení pro činnost kroužku
  • vše v areálu školy
  • v současné době je v kroužku 9 žáků
  • druhým rokem zpracovávají práci v rámci SOČ
  • kroužek je členem základní organizace českého svazu včelařů v Přerově
  • členové jsou zváni na přednášky a schůze organizované OVČSV v Přerově

Vyhledávání

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Milan Urban
Osek nad Bečvou 263
751 22 Osek nad Bečvou
Telefon: 581 262 625
Zřizovatel: SZeŠ Přerov