"DĚLÁME DO VČEL"

JAK KROUŽEK PRACUJE

V zimě se scházíme pravidelně každý týden ve škole, kde probíráme teorii. Žáci nejenže poslouchají výklad, ale sami se musí zapojit do přípravy a vzdělávání. Sami si volí témata, na která si přinesou referát nebo utvoří sami „hodinu“. Jelikož už toho mnoho vědí, témata a zpracování přednášek a referátů bývají na vysoké úrovni. Jejich znalosti ověřujeme testy. Mnohé z nich si sami pro své kamarády z kroužku připravují. Domácí příprava nezabírá dětem téměř žádný čas. Všechno, co si na „hodině“ řekneme, to několikrát v průběhu roku opakujeme. Pouze před soutěží, ty, kteří chtějí uspět, sáhnou po literatuře.
Od jara a během léta jsme se scházeli na včelařském středisku, u vlakového nádraží, mezi obyvateli i včelaři zvaném jednoduše „domeček“. V roce 2008 bylo toto středisko zrušeno a v současné době se buduje nové. To bude víceúčelové – bude sloužit jednak včelařům, ale i ostatním organizacím.

Vyhledávání

Prezentace kroužku ve francouzské vesnici Isdes

V rámci partnerství česko – francouzského měl i včelařský kroužek tu šanci prezentovat se na této akci. S žáky z kroužku jsme připravili velkou spoustu odlévaných i točených svíček a chystali med, které jsme potom ve Francii prodávali.
Součástí bohatého programu byla i návštěva místního včelaře. Tu nám zorganizoval starosta Id a byla velmi přínosná i pro nevčelaře. Díky práci překladatele se i laici mohli dovědět mnoho zajímavého o tamním způsobu včelaření a členové kroužku mohli porovnat, co v České republice děláme jinak. A bylo věru mnoho k porovnávání! Jen je škoda, že odborné termíny nebyl schopen překladatel přeložit. No, příště s sebou odborný včelařský překladový slovník :-)