"DĚLÁME DO VČEL"

Včelařský kroužek při ZŠ Lužice

JAK KROUŽEK PRACUJE?                        CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2009?

Včelařský kroužek v Lužicích byl založen na podzim v roce 2003, čímž navázal na včelařský kroužek v Mikulčicích. 

Při jeho založení stálo 6 dětí. Tyto postupem času odcházely a zbyly jen dvě. Tereza a Matěj Ištvánkovi. Během pár týdnů od založení se k nim přidávaly další děti, mezi nimi i tehdy maličká Kamilka, která chodila teprve do druhé třídy.

 Že má včelařský kroužek v naší obci smysl, se ukázalo hned následující jaro. Děti velmi rády chodily ke včelám, učily se poznávat život včel a také byliny, které jsou včelám velmi prospěšné. Tenkrát jsme se také zúčastnili soutěže Zlatá včela, na které jsme sice neobsadili přední místa, ale dost nás to všechny motivovalo k další činnosti. Děti ještě s větší vervou chodily ke včelám na včelnici, neboť poznaly, že jejich snažení má smysl. Dalším motivujícím článkem, proč chodit do včelařského kroužku, byla možnost účastnit se kurzu Letní školy mladých včelařů, každoročně pořádaným v obci Nasavrky u Chrudimi. Tady se Terezka Ištvánková, Kamilka Šošovičková a Miluška Smutná naučily spoustu nových dovedností, poznaly nové postupy ve včelařství, prohlédly si moderní zařízení potřebné k chovu včel a matek, dověděly se mnoho z teorie i botaniky… Na této akci přednášejí jak odborníci, tak vyškolení učitelé včelařství a samotní vedoucí kroužků.

Letní škola mladých včelařů

Každoročně, letos již 10. rok, se koná v Nasavrkách u Chrudimi Letní škola mladých včelařů (LŠMV). Tato akce je pod záštitou Českého svazu včelařů, který také na ni finančně přispívá, a to 25% na každého účastníka. „Tábor“ je určen pro děti od 7 do 18 let. Akce probíhá na učilišti, které dnes již pro denní studenty nefunguje, ale je plně v provozu pro dálkové studenty, kteří mají zájem o včelařství. Děti jsou ubytovány v nově zrekonstruované budově s veškerým vybavením (sociální zařízení, klubovna s videem, společenská místnost, učebny, jídelna, ...). Děti na LŠMV naučí mnoho nejen z teorie, ale i z praxe. Pečují o včely, podílejí se na vytáčení medu, vyrábějí svíčky a potřeby nutné k provozování včelařství. Je pro ně připraven ale i společenský program. Výlety, návštěvy muzeí, zámků, koncertů a poznávací exkurze. V neposlední řadě porovnávají své znalosti v různých testech, ať už včelařsky tematicky zaměřených, či např. v sudoku. Vzdělávání probíhá pod dohledem zkušených učitelů včelařství, pod dohledem odborníků, vedoucích včelařských kroužků a učitelů.

Vyhledávání

KONTAKTNÍ ADRESA:

Zuzana Horváthová
Velkomoravská 328/399
696 18 Lužice u Hodonína
Telefon: 723 574 275
E-mail: nenahlášeno
Zřizovatel: ZŠ Lužice