"DĚLÁME DO VČEL"

Kroužek mladých včelařů při ZŠ Kopidlno (zajímavé fotografie)

Tak jako jinde i u nás v Kopidlně na Jičínsku stárne a zmenšuje se základna aktivních včelařů. Za posledních 15 let se jejich počet snížil na polovinu. Zjistili, že z těch zbývajících aktivních  většina navštěvovala včelařský kroužek, který působil v 60. létech při místní základní škole a který vedl tehdejší ředitel školy p. Josef Ruta. S jeho synem, současným zástupcem ředitele školy v Kopidlně a aktivním včelařem jsme dohodli obnovení činnosti kroužku na škole od 1. září 2003. Předcházela tomu beseda s žáky 4. ročníku, kterou zorganizovali členové místní organizace př. Josef Maxa, František Koutník, Jiří Kodet  a Oldřich Suchoradský Ten se jako učitel na škole a předseda ZO včelařů v Kopidlně  také v září ujal funkce vedoucího kroužku.

  Základem kroužku se stali žáci, kteří se zúčastnili červnové besedy. V dalších létech prošlo kroužkem 20 žáků školy. Jádro tvořila skupina, která započala činnost v roce 2003. Ke schůzkám se kroužek schází v intervalu 14 dnů. Ideou počáteční činnosti byla snaha seznámit děti s teorií na schůzkách ve škole a praxi provádět u včelařů přímo na jejich včelíně, podle místa bydliště dětí.  Pod vedením zkušených včelařů měli žáci postupně začít samostatně včelařit. Záměr logický, ale v praxi se ukázal jako nereálný.

Po 3 letech činnosti se podařilo  pouze u žáka Pavla Hladíka z Pševsi, který se stal ve 13 létech nejmladším členem naší organizace

a kterého do praxe uvedl soused, člen naší organizace př. Ladislav Skalický. Dnes Pavel samostatně včelaří se 2 včelstvy, je důvěrníkem organizace pro obec Pševes a okolní obce.  Ostatní děti buďto neměli k samostatnému včelaření podmínky, nebo je v jejich zájmu dostatečně nepodpořili jejich rodiče. Mnozí z mladých členů kroužku pro ztrátu zájmu z něho odešli. 

  Mladí včelaři se účastnili oblastních kol soutěže Zlatá včela v Hořicích (2005), Bernarticích (2006), Dvoře Králové n. L. (2007). V květnu roku 2008 uspořádala škola v Kopidlně, ve spolupráci s místní Zahradnickou školou v Kopidlně, v rámci oslav 60 let trvání této školy, oblastní kolo Zlaté včely. Po 4 roky jsme měli svůj stánek na společensko-prezentační akci zahradnické školy : Kopidlenský kvítek, v podzimním termínu.

 V září 2008 jsme se stali součástí programu festivalu Jičín město pohádky v Jičíně, kde jsme návštěvníkům předváděli skleněný úl s živými včelami a předváděli výrobu svíček z mezistěn.

Touto činností se opakovaně prezentujeme v rámci Dne otevřených dveří základní školy v Kopidlně před Vánocemi. V loňském roce se podle našeho příkladu vytvořil další zájmový kroužek při ZŠ v Běcharech, který vede současný předseda naší organizace přítel Antonín Erben ze Židovic. Oba kroužky pracují pod odborným dohledem a za podpory základní organizace ČSV v Kopidlně.  Činnost obou kroužků je časově náročná a udržet trvalý zájem dětí je naší největším problémem. Snažíme se svoji činnost propagovat v místním tisku, píšeme o našich akcích do časopisu Včelařství. Vítáme možnost objevit se na internetu a využijeme nabídky k vytvoření stránek kroužku v rámci Včelí stráže a příležitost rozšířit okruh informovaných zájemců o naši činnost.

Více fotografií ze života kroužku

 

Vyhledávání

          KONTEKTNÍ ADRESA:

          Oldřich Suchoradský

          a

          Antonín Erben
          Židovice 1
          507 32 Kopidlno
          Telefon: 493 551 348

          www.kopivcel.webnode.cz
          E-mail: suchoradsky@centrum.cz
          Zřizovatel: ZO ČSV Kopidlno

        

ZŠ Kopidlno

"Podívej, takhle se to dělá"