"DĚLÁME DO VČEL"

Naše činnost 2005-2007

Setkání včelařské mládeže 2005

Včelařský kroužek, jehož zřizovatelem je naše základní škola, zahájil letos v dubnu již sedmý rok své bohaté činnosti. Někteří žáci, kteří byli při založení kroužku, školu již opustili a jsou již zkušenými včelaři s vlastními včelstvy.

Žezlo mladých adeptů včelařství přebrala mladší garnitura a v současné době navštěvuje kroužek 6 žáků šestých a sedmých tříd. Vedou si stejně dobře jako jejich předchůdci. Rovněž se pravidelně zúčastňují soutěží vyhlašovaných Ústředním výborem Českého svazu včelařů. Zatím sbírali jen zkušenosti, letos však konečně zúročili svoje snažení a v oblastním kole soutěže Setkání mladých včelařů zabodovali.  Vojta Blažek s Petrem Nedbalem se podělili o druhé a třetí místo. Soutěže se zúčastnilo celkem 74 žáků včelařských kroužků z oblasti bývalého Jihomoravského kraje.

Soutěží se ve znalostních testech, čili žáci se musí orientovat v teorii včelařství, dále v určování včelařských pomůcek a musí rozpoznat i ratolesti nejznámějších stromů a keřů.  Musí znát i anatomii stavby těla včely, neboť  se pracuje i s mikroskopem.

Opět jsme v Králové při Senci

Práce ve včelařském kroužku je založena na dobrovolné mimoškolní činnosti žáků, přesto byl kroužek obstojně  navštěvován. Docházka se ještě více vylepšila po zavedení bodování docházky s pomocnými body, které žáci získávali za aktivní práci a výsledky jak v hodinách kroužku, tak i při soutěžích. Z tohoto pohledu byl nejúspěšnější Vojta Blažek a Petr Nedbal. Tedy opět žáci, kteří se předvedli i v oblastním kole soutěže Setkání včelařské mládeže a vybojovali si postup na Mezinárodní setkání v Bratislavě. Proběhlo od  22. do 26. června 2007

Dnes již máme soutěž za sebou a v této souvislosti je třeba vyzvednout výrazný úspěch našich mladých včelařů. Při účasti 36 žáků, těch nejlepších z Česka a Slovenska, kteří se sítem soutěží do Bratislavy propracovali, získali 3. místo. Nelze neuvést, že byli mezi účastníky nejmenší neboť jsou žáci 6. třídy a motali se při soutěži převážně mezi žáky devátých tříd. Pro Vojtu a Petra byla soutěž spojena také s celou řadou jiných zajímavostí, protože  soutěž byla proložena doprovodným zábavným programem. Navštívili jsme například farmu usurijských tygrů. Vojta s Petrem asi dlouho zase neuvidí tygry tak zblízka.

Vyhledávání