"DĚLÁME DO VČEL"

PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ 2017

V rámci celostátního semináře vedoucích včelařských kroužků mládeže, který pořádal spolek VČELÍ STRÁŽ, z.s. ve dnech 20.-22.10.2017 v Praze, byly zástupcem Ministerstva zemědělství vyhlášeny výsledky již čtvrtého ročníku soutěže O PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ. Vítězné tými obdržely věcné ceny od organizátorů, partnerů i sponzorů soutěže. Věcné ceny (sadu výukových fotorámků) obdrželi také zástupci všech přítomných kroužků, kteří se letošní soutěže účastnily. Všem účastníkům soutěže děkujeme a vítěznám kroužkům blahopřejeme"

  1. místo - VKM Ambrožíci (Havířov)
  2. místo - VKM Mšeno
  3. místo - VKM Stříbro a VKM Nové Město pod Smrkem

Všech 16 soutěžních kroužků obdrží od Ministerstva zemědělství ČESTNÁ UZNÁNÍ a vítězný tým Ambrožíků bude pozván k převzetí PUTOVNÍHO POHÁRU z rukou ministra zemědělství do Prahy do konce roku 2017.

Medalilisté obdrželi kromě dalších věcných cen také poukazy na odběr zboží v internetovém obchodu www.vceliobchod.cz

Celostátní soutěž včelařských kroužků mládeže

O PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ - 2014/2015

 

Do soutěže se v roce 2014 přihlásilo 28 kroužků včelařské mládeže. Putovní pohár ministra zemědělství pro rok 2014 získal kroužek z Havířova - AMBROŽÍCI. Přehled umístění kroužků na dalších místech naleznete ZDE SEZNAM VÝHERCŮ.doc (29184). Všem účastněným kroužkům děkujeme a těšíme se, že se do soutěže v roce 2015 (která je tímto vyhlášena) příhlásí ještě více KVM.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ministr zemědělství ing. Marian Jurečka považuje chov včel za jedno z velmi významných odvětví zemědělství a pokládá výchovu mladé včelařské generace za důležitou činnost, která jistě ovlivní budoucí prosperitu včelařství v ČR. Aby ocenil a podpořil aktivní práci s nejmladšími včelaři – našimi včelaříky – rozhodl se organizovat celostátní soutěž včelařských kroužků mládeže O PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ.

Na rozdíl od již tradiční Zlaté včely, kde soutěží děti z včelařských kroužků mládeže (VKM) individuálně, v soutěži O putovní pohár ministra zemědělství budou angažovány VKM jako celek.

 

PROPOZICE SOUTĚŽE :

* Soutěž se vyhlašuje vždy na období jednoho školního roku ZÁŘÍ – SRPEN.

* Propozice soutěže a soutěžní dotazník rozešle organizátor elektronickou formou včelařským kroužkům mládeže registrovaným u ČSV, o. s. nejpozději do konce listopadu příslušného roku.

* Soutěž je realizována formou vyplnění SOUTĚŽNÍHO DOTAZNÍKU vedoucím VKM. Dotazník je potvrzen zřizovatelem VKM a zaslán v termínu 1. 9. – 15. 9. příslušného roku na adresu organizátora soutěže. Organizátor si má právo ověřit na vyžádání v dotazníku uvedené údaje a skutečnosti.

* Soutěž je hodnocena ve ČTYŘECH OBLASTECH:

 

1. AKTIVITY KROUŽKŮ ZAMĚŘENÉ NA VEŘEJNOST (hodnoceno 1 – 50 body).

Např. besedy, přednášky, ukázky, soutěže…

2. ZAPOJENÍ KROUŽKŮ DO VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE ZLATÁ VČELA (hodnoceno 1 – 30 body).

Např. zapojení do oblastního kola ZV (neúčast 0 bodů, účast 1 – 49 % členů VKM 1 – 10 bodů, účast 50 – 100 % členů VKM = 11 – 25 bodů, postup člena VKM do celostátního kola soutěže ZV 3 body, umístění člena VKM na 1. – 3. místě celostátního kola soutěže ZV 2 body).

3. PREZENTACE ČINNOSTI KROUŽKŮ (hodnoceno 1 – 30 body).

Např. webové stránky, sociální sítě, vývěsky, nástěnky…

4. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ (hodnoceno 1 – 10 body).

Např. pravidelnost schůzkové činnosti min. 1x v měsíci, účast vedoucího VKM na školeních v Nasavrkách…

 

* Odborná porota vybere do 15. 10. příslušného roku jeden nejlepší VKM, který získá Putovní pohár ministra zemědělství a pět VKM, které získají ČESTNÉ UZNÁNÍ.

* ČESTNÁ UZNÁNÍ budou předána vedoucím VKM na aktivu vedoucích VKM v Nasavrkách v říjnu příslušného roku zástupcem vyhlašovatele soutěže.

* PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ bude vítěznému VKM předán přímo ministrem zemědělství v budově Ministerstva zemědělství.

* Putovní pohár si ve svém držení ponechá vítězný kroužek do září následujícího roku, kdy jej předá organizátorovi soutěže. V držení VKM zůstane pamětní plaketa, kterou

obdrží VKM současně s putovním pohárem a diplomem. Jméno vítězného VKM bude na putovním poháru již trvale uvedeno.

 

Vyhlašovatel soutěže: Ministerstvo zemědělství

Garant: Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D. (Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství).

 

Odborná porota:

zástupce MZe ČR - Zuzana Janetzká - odbor komunikace

zástupce ČSV, o. s. - Jiří Cafourek - komise pro mládež ČSV

zástupce SOUV-VVC, Nasavrky - Bc. Iveta Mrázková

zástupce MZe ČR - Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D.

 

 

  O tento PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA

  ZEMĚDĚLSTVÍ budou letos včelařské

  kroužky mládeže soutěžit.

Vyhledávání

Vítězný kroužek havířovských AMBROŽÍKŮ převzal 19.11.2014 z rukou ministra zemědělství ing. Mariana Jurečky putovní pohár v soutěži kroužků včelařské mládeže.