"DĚLÁME DO VČEL"

APIMONDIA -světová federace včelařských organizací

Apimondia je světová federace včelařských svazů a organizací zabývajících se včelařstvím. Byla založena v roce 1949 v Amsterdamu na třináctém mezinárodním včelařském kongresu. Apimondia je nástupce Mezinárodní včelařské organizace založené v roce 1895.
Federace má sídlo v Římě. Jejím úkolem je napomáhat rozvoji světového včelařství.
Vlastní Mezinárodní ústav pro včelařskou technologii a ekonomiku a nakladatelství Apimondia se sídlem v Bukurešti. Nakladatelství vydává vedle odborných publikací i odborný časopis Apiacta. Ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole u Libčic nad Vltavou se nachází dokumentační středisko Apimondie (zajišťuje výměnu tisku a dokumentaci). Pomocnými orgány výkonného výboru federace jsou stálé odborné komise, které pořádají světová sympozia a semináře. Každé dva roky je svoláván kongres Apimondie. Devatenáctý se konal v roce 1963 v Praze. Třicátý devátý kongres se uskuteční v Dublinu (2005), čtyřicátý v Melbourne (2007).
Apimondia sdružuje 51 plnoprávných členů (včelařských organizací), dále přidružené a  individuální členy. Z České republiky je plnoprávným členem Český svaz včelařů. Čestným členem je Miloslav Peroutka, tajemník Českého svazu včelařů. Čestné členství mu bylo uděleno na kongresu v Lublani (2003) za aktivní práci ve výkonném výboru federace. Podrobné informace o Apimondii a časopisu Apiacta najdete na webových stránkách www.Apimondia.org.

ČASOPIS APIACTA – klikněte (a v záložce nalevo hledejte uprostřed)
KONGRES V MONTPELLIER – klikněte

Apimondia organizuje společně s Rumunským svazem včelařů sympozium nazvané Včelařství – jednoduše a jasně. Uskuteční se ještě letos v Bukurešti. Podrobnosti níže.
VČELAŘSTVÍ / JEDNODUŠE A JASNĚ (přímo) – klikněte

VČELAŘSTVÍ / JEDNODUŠE A JASNĚ (angličtina) – klikněte
VČELAŘSTVÍ / JEDNODUŠE A JASNĚ (ruština) – klikněte
VČELAŘSTVÍ / JEDNODUŠE A JASNĚ 2 (ruština, dopis) – klikněte
VČELAŘSTVÍ / JEDNODUŠE A JASNĚ 2 (ruština) – klikněte
VČELAŘSTVÍ / JEDNODUŠE A JASNĚ 2 (angličtina) – klikněte
VČELAŘSTVÍ / JEDNODUŠE A JASNĚ 3 (angličtina) – klikněte

KONGRES APIMONDIE 2009 (logo) – klikněte
KONGRES APIMONDIE 2009 (angličtina) – klikněte
KONGRES APIMONDIE 2009 (němčina) – klikněte