"DĚLÁME DO VČEL"

APISLAVIA - federace evropských včelařských organizací

Apislavia - federace evropských včelařských organizací - byla založena na svém prvním sjezdu v roce 1910 v Sofii jako Všeslovanský včelařský svaz.
Na existenci organizace měly významný vliv politické události. Její činnost byla přerušena nejen oběma světovými válkami, ale i situací vzniklou po druhé světové válce v Evropě. Apislavia byla obnovena až v roce 1990 a teprve až na osmém (obnovujícím) kongresu (který se konal v roce 1991 v polském městečku Kamianne) byla činnost plně rozvinuta. Na tomto sjezdu byly schváleny nové stanovy a název Federace slovanských a podunajských včelařských organizací. Nynější název byl přijat v roce 1996 na jedenáctém kongresu v Moskvě.
Sídlem federace je Bratislava. Úkolem Apislavie je napomáhat rozvoji včelařství v  členských zemích. Federace sdružuje devět včelařských organizací.
V České republice se dvakrát konalo nejvyšší zasedání Apislavie. Bylo to v roce 1927 (čtvrtý sjezd) a v roce 2002 (čtrnáctý kongres).

XVI. KONGRES - klikněte